Hà Nội - Chi nhánh

Lầu 4, Phòng 409A, Tòa nhà DMC, Phường Ngọc Khánh

535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 6274 1625 – Fax: (84-4) 6274 1622