Đà Nẵng - Chi nhánh

Lầu 3, Tòa nhà Indochina Riverside Tower

74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84-511) 366 4672  -  Fax: (84-511) 366 4666