Hồ Chí Minh - Trụ sở chính

Phòng 304, Tầng 3, Tòa nhà Capital Place

Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3822 4860  – Fax: (84-28) 3822 4864