Cập nhật pháp lý

Jan 05 2019

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định mà không cần phải có lãi trong hoạt động kinh doanh khi thực hiện thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

Jan 05 2019

Các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực an toàn thực phẩm; dược phẩm; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; phòng, chống HIV/AIDS; sức khỏe sinh sản đã được cắt giảm một cách đáng kể theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 12/11/2018 (“Nghị định 155”). Trong đó đáng lưu ý là các lĩnh vực sau:

Jan 05 2019

Nghị định 148/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 24/10/2018 (“Nghị định 148”) đã có những thay đổi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp quyền và nghĩa vụ của người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) so với Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (“Nghị định 05”). Một số điểm mới của Nghị định 148 như sau:

Dec 13 2018

Kể từ ngày 08/10/2018, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Người Lao động Nước ngoài”) có nhiều thay đổi theo hướng tinh giảm áp lực thủ tục hành chính như sau:

Dec 11 2018

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển và thu hút đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, kể từ ngày 20/11/2018, một số quy định về điều kiện và thời gian thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục sẽ được cắt giảm đáng kể. Cụ thể:

Nov 16 2018

Vào ngày 08/10/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (“Nghị định 141”). Theo đó, Nghị định 141 đã tăng cũng như bổ sung một số mức phạt mới đối với các hành vi bán hàng đa cấp trái pháp luật.

Nov 16 2018

Ngày 15/10/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) làm việc tại Việt Nam (“Nghị định 143”) với các nội dung đáng lưu ý như sau:

Nov 16 2018

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi nhiều Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (“Nghị định 136”).

Oct 22 2018

Theo đó, kể từ ngày 10/10/2018, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học (“Trung tâm”) có một số điểm thay đổi đáng chú ý như sau.

Oct 22 2018

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP (“Nghị định 124”) ngày 19/9/2018 sửa đổi Nghị định số 63/2011/NĐ-CP (“Nghị định 63”) ngày 28/7/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài Thương mại sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2018. Nghị định 124 đã có những sự thay đổi nhằm đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép và đăng ký hoạt động của các Trung tâm Trọng tài Thương mại ở Việt Nam.

Oct 22 2018

Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, vào ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Oct 11 2018

Theo quy định hiện hành, tất cả các doanh nghiệp đều khi xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động phải gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh cho mục đích theo dõi và kiểm tra. Đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị, chi nhánh hoạt động ở các địa bàn khác nhau thì sẽ doanh nghiệp cũng phải gửi các hồ sơ này về cơ quan quản lý lao động cấp huyện tại nơi có đơn vị, chi nhánh đó của doanh nghiệp.

Oct 11 2018

Ngày 04/9/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ ngoại giao (“Nghị quyết 116”). Cụ thể, Nghị quyết 116 sửa đổi thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Oct 11 2018

Vào ngày 19/9/2018, Toà án Nhân dân Tối cao đã ban hành công văn số 02/GĐ-TANDTC  (“Công văn 02”) hướng dẫn một số vấn đề về tố tụng hành chính.

Oct 11 2018

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/8/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (“Thông tư 07”) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018.

Sep 07 2018

Kể từ ngày 10/10/2018, doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sep 07 2018

Ngày 17/10/2017, Bộ Công An đã ban hành Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công An (“Quyết định 4513”). 

Sep 07 2018

Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (“Doanh nghiệp”) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc (“GCNĐKDN”) trước ngày 20/8/2018 thì không bắt buộc phải cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế mới của Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (“Quyết định 27”).

Aug 13 2018

Điểm mới nổi bật được quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Trong đó ngoài các loại Trái phiếu ngoại tệ, Trái phiếu đảm bảo thanh khoản thị trường, Công trái xây dựng tổ quốc có Trái phiếu xanh.

Aug 13 2018

Luật Cạnh tranh 2018 (“Luật CT 2018”) chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018. Luật CT 2018 có nhiều điểm mới đáng chú ý đối với doanh nghiệp.