Luật sư

DIMAC tự hào rằng tất cả các luật sư và nhân viên của chúng tôi tại ba văn phòng ở Thành  phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương, ngoài  khả năng vững vàng về pháp lý và kinh nghiệm phong phú thì còn là những người đầy tâm tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm, luôn xem công việc của Khách hàng là những điều quan trọng nhất để giải quyết trọn vẹn.

Đội ngũ luật sư của DIMAC được đào tạo chi tiết và chuyên nghiệp trong công việc, kết hợp với khả năng học hỏi và điều chỉnh của họ từ những công việc khó khăn đã hỗ trợ các Khách hàng khác khi họ làm việc tại các công ty luật lớn giúp họ hoàn toàn tự tin khi làm việc với Khách hàng. Kỹ năng lắng nghe và phân tích các thông tin và tài liệu do Khách hàng cung cấp là thế mạnh của luật sư DIMAC để dựa trên đó, DIMAC có thể cung cấp cho Khách hàng các giải pháp hiệu quả, nhanh chóng và bền vững.

Số lượng Luật sư của DIMAC

  • Luật sư Thành viên:  04 luật sư
  • Luật sư Cao cấp:      01 luật sư
  • Luật sư:                     07 luật sư
  • Trợ lý luật sư:            06 trợ lý luật sư
  • Bộ phận Dịch thuật:  01 người dịch thuật

Chất lượng Luật sư của DIMAC

  • Thạc sỹ Luật học ở nước ngoài:    04 luật sư
  • Thạc sỹ Luật đào tạo ở Việt Nam:  02 luật sư
  • Cử nhân Luật:                                 06 người
  • Kinh nghiệm trên 10 năm:               05 luật sư
  • Kinh nghiệm trên 5 năm:                 03 luật sư