Tư vấn hàng tháng

Khi Khách hàng mới thành lập hoặc đã thành lập một thời gian nhưng chưa có Phòng pháp chế trong khi các công việc pháp lý luôn phát sinh và cần một dịch vụ pháp lý chất lượng và chuyên nghiệp thì tại DIMAC, một dịch vụ mà Khách hàng cần và mang lại giá trị, đó là dịch vụ Tư vấn pháp lý hàng tháng.

Có rất nhiều điều hữu ích nếu Khách hàng sử dụng dịch vụ này của DIMAC. Đó là Khách hàng sẽ không phải giữ, vận hành Phòng pháp chế của công ty. Thay vào đó, Khách hàng có thể sử dụng đa dạng các dịch vụ pháp lý của DIMAC, được cung cấp bởi các luật sư có kinh nghiệm và chuyên nghiệp với chi phí có thể quản lý cố định và không vượt quá một khoản chi phí do Khách hàng và DIMAC thống nhất.

Điều quan trọng và ích lợi nhất là khi có những vấn đề pháp lý nhỏ nhưng quan trọng phát sinh, Khách hàng có thể ngay lập tức liên hệ với luật sư của DIMAC hoặc gửi email cho chúng tôi và sau đó, Khách hàng có thể nhận được câu trả lời, ý kiến tư vấn và/hoặc giải pháp từ DIMAC một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các công việc này, thay vì phải chọn công ty luật, ký hợp đồng dịch vụ thì Khách hàng đã có ngay một đối tác pháp lý tin cậy để liên lạc và đề nghị dịch vụ một cách vô cùng thuận tiện và dễ dàng.

Nếu sử dụng dịch vụ này, Khách hàng sẽ được DIMAC gửi, tư vấn và/hoặc hỗ trợ:

  1. Soạn thảo và gửi các ý kiến tư vấn, câu trả lời cho các câu hỏi pháp lý của Khách hàng tại từng thời điểm;
  2. Gửi bản tin pháp lý và cập nhật tin tức pháp lý nổi bật hàng tháng cho Khách hàng (không tính phí);
  3. Gửi các tài liệu pháp lý theo yêu cầu của Khách hàng nếu các tài liệu này sẵn có từ nguồn đáng tin cậy;
  4. Tư vấn về các quy tắc và quy định mới của Việt Nam và sự liên quan của những quy tắc và quy định này đối với hoạt động của Khách hàng;
  5. Tham gia thương lượng, soạn thảo và/hoặc rà soát các hợp đồng và những tài liệu pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng; và
  6. Hỗ trợ giải quyết các công việc pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Khách hàng mà không thuộc các vụ tranh chấp dài hạn, các dự án cần thời gian lâu hơn để hoàn thành hay các vấn đề cá nhân của nhân sự điều hành của Khách hàng.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.