Trọng tài

DIMAC cung cấp dịch vụ pháp lý, hỗ trợ khách hàng giải quyết hiệu quả tất cả các loại tranh chấp thuộc thẩm quyền của các Trung tâm/Tổ chức Trọng tại tại Việt Nam, nhưng sở trường của chúng tôi tập trung vào các tranh chấp về mua bán thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, đầu tư nước ngoài và bất động sản.

Luật sư của DIMAC đã tham gia giải quyết rất nhiều vụ kiện, khoảng 100 vụ, tại các Trung tâm Trọng tài trong vai trò là luật sư bảo vệ quyền lợi cho Nguyên đơn hoặc Bị đơn.  Kết quả đạt được trong các vụ việc này, bởi sự công minh của các Trọng tài và sự tận tình của luật sư DIMAC, đều nằm trong phạm vi tư vấn của DIMAC trước hoặc trong khi vụ kiện diễn ra.

Những thế mạnh khác của DIMAC khách hàng cũng cần biết trước khi chọn chúng tôi là luật sư cho vụ kiện của mình.

  1. DIMAC tận tâm đối với từng công việc trong suốt quá trình thực hiện vụ kiện;
  2. DIMAC trả lời nhanh nhất các câu hỏi, theo dõi sát sao vụ tranh chấp, luôn tư vấn và cập nhật chi tiết về bất kỳ vấn đề hay sự tiến triển xảy ra;
  3. DIMAC giải quyết nhanh và đặt sự hiệu quả lên hàng đầu;
  4. DIMAC có văn phòng tại các thành phố lớn của Việt Nam để xử lý các vụ kiện tại bất kỳ địa phương nào trong nước.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.