Tranh chấp dân sự

Trong lĩnh vực này, với kinh nghiệm hơn 14 năm của các luật sư tại DIMAC đã làm việc với tất cả các Tòa án của Việt Nam ở nhiều cấp khác nhau, bao gồm sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm, chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng để hỗ trợ khách hàng để giải quyết các tranh chấp này hiệu quả.

Luật sư của DIMAC đã giải quyết thành công nhiều hơn 250 vụ tranh chấp trong nhiều lĩnh vực dân sự, như về các hợp đồng mua bán dân sự, nhà đất, vay mượn, thuê tài sản, hôn nhân gia đình và thừa kế. Điều này tạo cho chúng tôi chiều sâu về kỹ năng giải quyết tranh chấp và những kỹ năng tranh tụng, đồng thời xây dựng một bề dày kinh nghiệm, sự từng trải và mối liên hệ rộng rãi nhưng vững chắc với các cơ quan liên quan khi xử lý các tranh chấp tương tự.

Chia sẻ vấn đề tài chính với khách hàng, chúng tôi xây dựng nhiều cơ cấu tính phí linh động và hiệu quả, giúp khách hàng chủ động và cân bằng được ngân sách nhưng vẫn cam kết về chất lượng dịch vụ của chúng tôi. 

Các loại tranh chấp dân sự chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết:

Tranh chấp về các hợp đồng dân sự, bao gồm:

  • Hợp đồng mua bán
  • Hợp đồng dịch vụ
  • Hợp đồng thuê
  • Hợp đồng vay
  • Hợp đồng cầm cố, thế chấp và bảo lãnh
  • Hợp đồng bảo hiểm
  • Hợp đồng gia công
  • Các loại hợp đồng dân sự khác

Sự hiểu biết về bản chất của từng loại hợp đồng và kinh nghiệm xử lý rất nhiều vụ việc tương tự giúp DIMAC có thể đánh giá toàn diện về vị thế của khách hàng và các bên trong vụ kiện và sau đó định hướng cho khách hàng về chiến lược nhằm giải quyết vụ việc hiệu quả . 

Nếu bạn hoặc công ty của bạn là một bên của tranh chấp về một trong các loại hợp đồng trên đây, DIMAC chính là công ty luật bạn đang tìm kiếm bởi chúng tôi có thể bảo vệ và giúp khách hàng nhận được tất cả các quyền lợi, phù hợp với quy định hiện hành.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.