Thực hiện công việc và giải pháp

Không chỉ tư vấn, DIMAC còn hỗ trợ hiệu quả khách hàng thực hiện các công việc và cung cấp giải pháp thông qua:

  • Soạn thảo các tài liệu, hồ sơ cho các vấn đề  pháp lý trong công ty;
  • Soạn thảo các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định hoặc các văn bản nội bộ của công ty;
  • Soạn thảo các hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên liên quan;
  • Chỉ định luật sư đến để tham gia các cuộc họp quan trọng trong công ty;
  • Đại diện cho khách hàng, thực hiện các công việc trong tư cách thành viên của Hội đồng quản trị tại một công ty khác; và
  • Đi cùng khách hàng hoặc làm việc độc lập trong vai trò là luật sư/đại diện ủy quyền với Cơ quan nhà nước.

Với kinh nghiệm nhiều năm đã tư vấn cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, các luật sư chuyên nghiệp của DIMAC chắc chắn sẽ giúp khách hàng đảm bảo tính pháp lý, sự phù hợp của các văn bản, triển khai nhanh phương án kinh doanh hay tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho các vấn đề nội bộ khó khăn của doanh nghiệp.  

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm thông tin các dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 08 3930 8872.