Thay đổi, điều chỉnh Giấy phép của Công ty

Trong quá trình hoạt động, nếu khách hàng cần bất kỳ thay đổi nào về giấy phép hoạt động, bao gồm cho cả giấy phép cho chi nhánh  và văn phòng đại diện, DIMAC có thể hỗ trợ khách hàng để có được sự thay đổi sớm nhất theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, Luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ liên lạc và có một cuộc họp với khách hàng để hiểu được chi tiết mong đợi. Sau đó, với quy trình chu đáo và kinh nghiệm xử lý, DIMAC mang đến cho khách hàng:

  • Tư vấn chi tiết về hồ sơ cho việc thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép;
  • Soạn thảo nhanh chóng toàn bộ các văn bản cần thiết trong bộ hồ sơ yêu cầu thay đổi sẽ nộp cho cơ quan nhà nước;
  • Làm việc với cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ, giải trình và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hồ sơ được xử lý; và
  • Theo dõi hồ sơ, cập nhật cho khách hàng bất kỳ các diễn biến hoặc tiến triển cho đến khi Giấy phép điều chỉnh được sẵn sàng.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.