Thành lập doanh nghiệp

Khi khách hàng nước ngoài cần chọn công ty luật để thành lập doanh nghiệp mới nhằm thực hiện một dự án hay mở rộng sự hiện diện thương mại tại Việt Nam, thông qua hình thức thành lập Chi nhánh hay Văn phòng đại diện, DIMAC là giải pháp khách hàng có thể tin tưởng. Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty của Việt Nam muốn hợp tác với các đối tác nước ngoài thông qua việc hợp tác kinh doanh để mở rộng hoạt động, đa dạng sản phẩm hay thu hút vốn đầu tư.

Đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, tận tâm và thông thạo tiếng Anh của chúng tôi có thể hoàn thành yêu cầu của khách hàng trong thời gian nhanh nhất với quá trình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và làm việc hiệu quả với cơ quan nhà nước cho việc thành lập:

  • Văn phòng đại diện
  • Chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Công ty liên doanh (dưới hình thức là Công ty TNHH hai thành viên)
  • Công ty 100% vốn nước ngoài (Có hình thức là Công ty TNHH 1 thành viên).

Theo đó, DIMAC sẽ thực hiện tất cả các công việc cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

  • Soạn thảo toàn bộ các văn bản cần thiết trong bộ hồ sơ thành lập;
  • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu nội bộ cần thiết cho bộ hồ sơ đầy đủ cho việc thành lập được sẵn sàng;
  • Làm việc với cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ, giải trình và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ;
  • Theo dõi hồ sơ, cập nhật cho khách hàng bất kỳ các diễn biến hoặc tiến triển cho đến khi Giấy phép được sẵn sàng; và
  • Hoàn thiện tất cả các thủ tục sau khi Giấy phép được cấp, bao gồm đăng ký mã số thuế, khắc dấu, đăng báo và các công việc cần thiết khác.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.