Mua bán và sáp nhập

Trong thời gian gần đây, Mua bán và Sát nhập (M&A) đang trở thành một xu hướng chính khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn nhanh chóng tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua việc mua lại một phần hay toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của các nhà đầu tư Việt Nam theo tỷ lệ luật cho phép. Điều này cũng xảy ra tương tự khi một công ty tại Việt Nam muốn mở rộng thị trường hiện có hoặc tham gia vào một thị trường mới.

Sự phức tạp và khó khăn trong lĩnh vực này đòi hỏi các nhà đầu tư hay công ty khi tham gia vào giao dịch M&A phải tìm cho mình một công ty luật uy tín, trong đó có các luật sư nhiều kinh nghiệm và tận tâm để tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo sự hiệu quả kinh tế và thực hiện được các công việc, thủ tục  cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.

DIMAC là công ty luật chuyên nghiệp, hội đủ các yếu tố thiết yếu và đáp ứng các yêu cầu khắt khe mà một nhà đầu tư khi tham gia vào giao dịch M&A tại Việt Nam tìm kiếm để hỗ trợ hiệu quả cho các vấn đề pháp lý phát sinh trong loại công việc này. Cụ thể, luật sư của DIMAC, tận dụng thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, đã thực hiện nhiều giao dịch M&A trong ngành bất động sản, dịch vụ và sản xuất. Điều này kết hợp với khả năng thương lượng tuyệt vời của Ông Phạm Quốc Tuấn, luật sư điều hành của DIMAC, người đã tốt nghiệp Chương trình Thương lượng của Harvard, cùng sự hiểu biết sâu sắc về quy định pháp luật, văn hóa Việt Nam, các yếu tố thị trường và cách làm việc hiệu quả với Cơ quan nhà nước sẽ tạo ra yếu tố quyết định để giao dịch M&A của khách hàng thành công.

Chúng tôi, với năng lực thực sự, sự tận tâm và kinh nghiệm lâu năm, có khả năng cung cấp các dịch vụ dưới đây để hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng tiến hành các giao dịch phức tạp và giá trị cao, ngay từ khi họ bắt đầu tham gia vào giao dịch M&A:

  • Cung cấp bản báo cáo thẩm tra pháp lý (due diligent);
  • Tư vấn về cấu trúc giao dịch;
  • Cùng khách hàng tham gia thương lượng với đối tác về các vấn đề của M&A;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp trước và sau giao dịch để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả theo quy định hiện hành;
  • Tư vấn các vấn đề về thuế và lao động khi thực hiện giao dịch; và
  • Soạn thảo các tài liệu, thỏa thuận và, thực hiện các thủ tục theo quy định để giao dịch được hoàn thành.

Từ các nguồn lực của DIMAC, cùng với tầm nhìn chiến lược xác định chính xác cách tiếp cận cho giao dịch M&A, các lợi ích khách hàng nhận được từ việc hoàn thành giao dịch M&A sẽ khẳng định việc chọn DIMAC là một quyết định đúng.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.