Lao động

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam và sự thay đổi thường xuyên của pháp luật hiện hành về lao động, các doanh nghiệp đã nhận thấy việc (i) hiểu sâu sắc các quy định pháp luật về việc làm; (ii) có hệ thống các tài liệu nội bộ về việc làm rõ ràng, phù hợp với quy định của luật, như Hợp đồng lao động, Nội quy Lao động, các Chính sách và Quy định nội bộ; và (iii) luôn được tư vấn các giải pháp cho các vấn đề  bất đồng về lao động là cực kỳ cần thiết. Quản lý tốt vấn đề điều này sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm về các vấn đề lao động, tăng cường hiệu quả từ việc sự dụng nhân lực và hạn chế tối đa rủi ro từ việc vi phạm pháp luật trong lao động. Điều này đặt ra sự quan tâm và yêu cầu của doanh nghiệp về một Công ty Luật chuyên nghiệp, để có thể hợp tác cùng nhau cho việc nhằm giải quyết tốt nhất các vấn đề lao động trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp đó.

Với những thành quả xuất sắc đã đạt được, cùng với sự am hiểu sâu sắc các ngành nghề liên quan và những nhu cầu của ngành, đội ngũ luật sư về việc làm của DIMAC, bao gồm các luật sư giàu kinh nghiệm và tận tâm, có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết và đào tạo các vấn đề pháp lý quan trọng về lao động.

Cụ thể, sát cánh cùng khách hàng, DIMAC có thể:

  • Tư vấn những vấn đề lao động và việc làm phát sinh trong trong doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ các thủ tục và quy trình để có được Giấy phép lao động;
  • Soạn thảo các văn bản quan trọng về lao động;
  • Xử lý các tình huống và vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động;
  • Thực hiện các giải pháp trong việc thay đổi lực lượng lao động khi doanh nghiệp tái cơ cấu, chia tách hoặc sát nhập; và
  • Tham gia giải quyết hiệu quả các bất đồng, xung đột và tranh chấp phát sinh với người lao động trong doanh nghiệp.

Sự tham gia của DIMAC vào quá trình giải quyết các vấn đề lao động của doanh nghiệp chắc chắn sẽ giúp khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong việc quản lý và giải quyết các vấn đề phức tạp về lao động.

Nếu bạn cần thêm thông tin về những vấn đề liên quan đến lao động hoặc những việc DIMAC có thể hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp đến DIMAC theo số (84-8) 3930 8872.