Doanh nghiệp

Lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp là thế mạnh của DIMAC. Như được Khách hàng biết đến, DIMAC có thể tư vấn và cung cấp các giải pháp toàn diện để giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp.

Đội ngũ luật sư của DIMAC có kinh nghiệm thực tế sau nhiều năm hỗ trợ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, cùng với kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp và hợp đồng giúp luật sư DIMAC, những người thông thạo tiếng Anh, hoàn toàn tự tin khi cung cấp dịch vụ này cho Khách hàng. Một lý do khác là tất cả các luật sư của DIMAC luôn tậm tâm và chuyên nghiệp trong công việc, giúp cho Khách hàng hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi giao việc cho DIMAC để tập trung cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Một khi làm việc với DIMAC:

  • Khách hàng sẽ được tư vấn về các vấn đề pháp lý, các hợp đồng quan trọng và các giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp;
  • Sau khi Khách hàng đã quyết định chọn giải pháp tốt nhất được tư vấn thì DIMAC sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý, soạn thảo, xem lại các hợp đồng và chuẩn bị các văn bản cần thiết để triển khai giải pháp đó trên thực tế; và
  • Đối với các dự án mới phát sinh của khách hàng, DIMAC sẽ sát cánh cùng khách hàng để triển khai thành công các dự án này về mặt pháp lý.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.