Đào tạo pháp lý

Trong tình hình Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới thông qua các Hiệp định quan trọng được ký kết mà gần nhất là Hiệp định TPP, cùng với môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp đang đứng trước nhu cầu phải không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng và kiến thức của những người quản lý. Thực tế đã chứng minh việc hiểu biết và vận dụng đúng đắn các kiến thức pháp lý, các kỹ năng mềm và kinh nghiệm vào các hoạt động kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh. Điều này cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian khi tránh được các rủi ro pháp lý từ giai đoạn soạn thảo hợp đồng hoặc giải quyết các tranh chấp đã phát sinh bằng các giải pháp, qua đó tạo ra các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Sáng lập và lãnh đạo bởi Ông Phạm Quốc Tuấn, một người đã tốt nghiệp Chương trình Đàm phán Harvard và tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Luật tại Anh, DIMAC đã được mời cho nhiều cuộc hội thảo và buổi đào tạo cho doanh nghiệp. Cụ thể, Ông Phạm Quốc Tuấn, với sự hỗ trợ của đội ngũ luật sư trong DIMAC, thường xuyên đứng lớp để chia sẻ các kiến thức pháp luật về hợp đồng, giải quyết các loại tranh chấp, các kỹ năng thương lượng và thuyết phục cho các Giám đốc điều hành, Giám đốc Tài chính và các nhà Quản lý của doanh nghiệp.

Dưới đây là các Chương trình Đào tạo nội bộ về những vấn đề pháp lý và kỹ năng mềm mà Ông Phạm Quốc Tuấn và đội ngũ luật sư của DIMAC có thể tổ chức và cung cấp cho các doanh nghiệp, cụ thể:

  • Soạn thảo và thương lượng Hợp đồng thương mại;
  • Đầu tư tại Việt Nam – Quy định và kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý;
  • Các vấn đề pháp lý về thành lập và hoạt động doanh nghiệp;
  • Thương lượng theo nguyên tắc Harvard;
  • Các nguyên tắc thuyết phục trong kinh doanh;
  • Xử lý nợ doanh nghiệp hiệu quả;
  • Thủ tục, kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thương mại; 
  • Chiến lược giải quyết tranh chấp lao động;
  • Giải quyết tranh chấp trong xây dựng – Kỹ năng và chiến lược; và
  • Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp – Những vấn đề pháp lý quan trọng và chiến lược thương lượng

Nếu bạn cần thêm thông tin về đào tạo pháp lý và các kỹ năng, hoặc những việc DIMAC có thể hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp đến DIMAC theo số điện thoại (84-8) 3 930 8872.