Cung cấp báo cáo thẩm tra pháp lý

Công việc này để đáp ứng yêu cầu của khách hàng (i) muốn tìm hiểu sâu và toàn diện về mặt pháp lý đối với tất cả các vấn đề nội bộ của đối tác để quyết định hợp tác trong một dự án kinh doanh hoặc mua lại một phần hoặc tất cả phần vốn góp/cổ phần của đối tác; hoặc (ii) xem lại các vấn đề nội bộ của mình để hoàn thiện chúng trước khi quyết định hợp tác với một đối tác nước ngoài hoặc để bán một phần hoặc tất cả phần vốn góp/cổ phần cho đối tác khác. 

Theo đó, chúng tôi, căn cứ vào tài liệu được cung cấp, sẽ xem xét chi tiết và thấu đáo các thông tin trong đó để chỉ ra (i) các vấn đề pháp lý đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh đối với đối tác và/hoặc khách hàng; và (ii) bất kỳ các rủi ro pháp lý tiềm ẩn, trước khi tư vấn giải pháp để giải quyết các vấn đề này và/hoặc thực hiện giải pháp theo sự chọn lựa của khách hàng.

Sử dụng dịch vụ pháp lý này, khách hàng sẽ hoàn toàn tự tin khi đánh giá về đối tác trước khi quyết định hợp tác với họ trong một dự án khi có đủ thông tin và nhận định của các luật sư giàu kinh nghiệm của DIMAC về các vấn đề pháp lý và đánh giá tổng quan. Tương tự, khách hàng cũng sẽ hiểu rõ các vấn đề pháp lý của mình để điều chỉnh/bổ sung/sửa đổi, sau khi được DIMAC tư vấn và làm báo cáo thẩm tra, để chuẩn bị tốt nhất cho một giao dịch sẽ diễn ra.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.