Bất động sản

DIMAC xây dựng và khẳng định bất động sản là một trong những thế mạnh của mình. Kinh nghiệm và uy tín của DIMAC đến từ việc các luật sư của chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ cho các công ty lớn và các nhà đầu tư thực hiện các dự án bất động sản về nhà ở, du lịch, khách sạn và cơ sở hạ tầng.

Đội ngũ luật sư năng động, nhiều kinh nghiệm và thông thạo ngoại ngữ của DIMAC đã xử lý nhiều giao dịch phức tạp thành công, như tư vấn một dự án bất động sản độc lập, mua bán một phần hoặc toàn bộ dự án, tái cấu trúc dự án, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất để xây dựng dự án và các dự án liên doanh. Do đó, DIMAC tự tin có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết hiệu quả tất cả các vấn đề phát sinh khi triển khai các dự án bất động sản.

DIMAC cách tiếp cận theo cách tìm giải pháp và giải quyết vấn đề, luôn hiểu biết thấu đáo các mục tiêu và yêu cầu của khách hàng, sau đó sẽ kết hợp với các bộ phận khác, như thuế, đầu tư, lao động để đem lại một giải pháp toàn diện cho khách hàng. Chúng tôi cũng duy trì chất lượng công việc vượt trội và kiểm soát chi phí hiệu quả cho khách hàng.  

Dưới đây là các dịch vụ pháp lý về bất động sản chúng tôi có thể cung cấp:

 • Lấy giấy phép cho các Dự án bất động sản

DIMAC có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để hỗ trợ khách hàng giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý từ khi xây dựng, chuẩn bị đến lúc thực hiện các công việc cần thiết để có giấy phép của một dự án bất động sản tại bất kỳ tỉnh thành nào.

Những công việc chúng tôi có thể giúp khách hàng bao gồm:

 • Chuẩn bị tất cả các văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên trong giai đoạn bắt đầu dự án, bao gồm các Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng hợp tác và các văn bản khác lập vào từng thời điểm;
 • Tư vấn về cách tiếp cận, giải pháp hợp lý hoặc một cơ cấu tối ưu, hỗ trợ việc đàm phán để các bên có thể thực hiện thành công dự án;
 • Chuẩn bị tất cả các tài liệu của một bộ hồ sơ đầy đủ và nộp cho cơ quan cấp phép; và
 • Làm việc với các cơ quan nhà nước, xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh cho đến khi có được Giấy phép cho Dự án bất động sản.  

Làm việc với DIMAC về phần giấy phép cho dự án bất động sản, khách hàng có thể tin tưởng sẽ nhận được dịch vụ thực sự chuyên nghiệp của DIMAC, với kết quả nhanh và đáp ứng mong đợi của khách hàng cùng với chi phí hợp lý.

 • Tư vấn Dự án bất động sản

Dịch vụ pháp lý DIMAC cung cấp cho khách hàng không bị giới hạn trong việc lấy Giấy phép mà chúng tôi còn có thể tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý phát sinh khi thực hiện dự án. Các nội dung tư vấn chuyên nghiệp của DIMAC là sự kết hợp giữa quy định của pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng giải quyết vấn đề để đưa ra giải pháp hoặc chỉ ra những rủi ro để khách hàng đưa ra những quyết định chính xác cho việc hoàn thành dự án.

Cụ thể, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng những vấn đề sau:

(i)        Tính pháp lý của khu đất khách hàng thuê, thuê lại hay hợp tác với đối tác để tiến hành dự án;

(ii)       Tư vấn về các hồ sơ pháp lý cần thiết khi triển khai dự án, đảm bảo sự đầy đủ, và hợp pháp;

(iii)      Các vấn đề, rủi ro và/hoặc hậu quả trong các hợp đồng khách hàng đã hoặc sẽ ký với đối tác;

(iv)      Các vấn đề liên quan đến việc đền bù mặt bằng;

(v)        Xử lý các bất đồng về lao động, có thể phát sinh khi triển khai dự án ;

(vi)      Tư vấn về xử lý công nợ phát sinh; và

(vii)      Các vấn đề quan trọng khác.

Do vậy, quyết định làm việc với DIMAC, khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn kịp thời, giúp phát hiện ra các rủi ro và thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ. Lợi ích khách hàng nhận được, do vậy, sẽ vượt trội chi phí phải trả cho DIMAC.

 • Bán, cho thuê lại các dự án bất động sản

Nếu các công ty, chủ đầu tư cần phải bán/chuyển nhượng hay cho thuê văn phòng đối với các dự án bất động sản hay các khu thương mại có giá trị cao, DIMAC chính là công ty luật chuyên nghiệp có thể hỗ trợ khách hàng đạt được yêu cầu này.

Với mối quan hệ rộng rãi, kiến thức pháp lý và kỹ năng thương lượng, các luật sư hành nghề về Bất động sản của chúng tôi có đủ khả năng hỗ trợ khách hàng để:

1.       Giới thiệu với các đối tác tiềm năng;

2.       Xử lý cơ cấu tài chính;

3.       Trả lời các câu hỏi pháp lý cho những vấn đề phức tạp; và

4.       Đàm phán để có được mức giá và thỏa thuận tốt nhất cho khách hàng.

 • Tái cơ cấu và xử lý nợ trong bất động sản

Chúng tôi, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, có thể đại diện và hỗ trợ khách hàng, dù là bên vay hay bên cho vay, tái cơ cấu nợ và sau đó là thu hồi hoặc gia hạn việc thanh toán các khoản nợ khó đòi, tùy vào vai trò của khách hàng trong mối quan hệ mà chúng tôi đại diện.

Cụ thể, chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau cho khách hàng: 

Đối với bên cho vay

 • Tư vấn việc tái cơ cấu nợ và xác định giá trị khoản nợ khó đòi, cách thức thu hồi để giảm áp lực cho bên cho vay;
 • Thu hồi các khoản nợ được bảo đảm thông qua thương lượng hoặc tại Tòa án/Trọng tài, bao gồm cả xử lý tài sản đảm bảo theo thỏa thuận; và
 • Đảm bảo việc thi hành án đúng theo bản án của Tòa hay phán quyết trọng tài.

Đối với bên đi vay

 • Tư vấn giải pháp, hỗ trợ khách hàng thương lượng với bên cho vay, bao gồm cả với ngân hàng, về số nợ, thời hạn trả, lãi suất và các vấn đề khác
 • Tư vấn tái cơ cấu các dự án bất động sản có vấn đề nội bộ hoặc do quy hoạch.
 • Trợ giúp khách hàng hoãn thi hành án hoặc chuyển nhượng dự án để trừ nợ;
 • Tư vấn để tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ cho các khách hàng đang lâm vào hoặc đang thực hiện thủ tục phá sản.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về thu hồi các khoản tiền tồn đọng phát sinh từ dự án, vui lòng xem thêm dịch vụ xử lý nợ doanh nghiệp để bạn có nhiều hơn thông tin.

Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@dimac-law.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3 930 8872.