Các giá trị trong quan hệ khách hàng

  • Hiểu vấn đề và văn hóa của khách hàng: DIMAC xác định phải hiểu đúng vấn đề và mong đợi của khách hàng, đặt trong sự ảnh hưởng và tác động của văn hóa công ty và đất nước của họ, trước khi cung cấp giải pháp.
  • Hết mình vì khách hàng: DIMAC xem vấn đề của khách hàng cũng chính là vấn đề của mình, và do đó, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, giúp khách hàng giải quyết vấn đề của họ, trong bất kỳ tình huống hay thời điểm nào, một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
  • Luôn hướng đến sự hoàn hảo: DIMAC cung cấp dịch vụ với chất lượng cao hơn sự mong đợi, có thể đáp ứng những kỳ vọng và mong đợi cao nhất từ khách hàng. Không ngừng vượt lên, DIMAC luôn cố gắng cải thiện dịch vụ của mình ở mọi khía cạnh, từ cách cung cấp dịch vụ, chất lượng công việc đến những dịch vụ hậu mãi để đem đến cho mọi khách hàng trong mọi hoàn cảnh sự hài lòng cao nhất.
  • Luôn tử tế và lịch thiệp: Tại DIMAC, tất cả những những người làm việc tại đây, trong mọi hoàn cảnh, đều luôn thể hiện sự tử tế và lịch thiệp đối với khách hàng cho bất kỳ công việc gì mà họ hỗ trợ, dù đó là một công việc đầy khó khăn và thách thức hay chỉ là công việc bình thường, mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay thái độ không đúng mực của người khác, nếu có.
  • Gìn giữ sự cam kết: DIMAC xác định uy tín và hình ảnh của mình, để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, thông qua việc giữ cam kết tối đa với khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian hoàn thành công việc đúng theo yêu cầu, chất lượng dịch vụ ổn định và vượt trội, sự chuyên nghiệp trong cách thực hiện công việc và sự nhiệt tình hết mình vì khách hàng.