Các giá trị trong quan hệ đồng nghiệp

  • Thân thiện và giúp đỡ: DIMAC xây dựng sự khác biệt tích cực trong môi trường làm việc, đó là nơi tất cả sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những đồng nghiệp và những luật sư thành viên mọi lúc, mọi nơi, để đảm bảo công việc trong công ty được hoàn thành theo những tiêu chuẩn chuyển nghiệp đã cam kết theo đuổi. Sự giúp đỡ ở đây sẽ không được hiểu như một giải pháp cho sự thụ động, mà người cần giúp đỡ, trong suốt quá trình giải quyết vấn đề, luôn chủ động và tích cực, ngay cả khi mọi người hỗ trợ cho vấn đề người đó gặp phải.
  • Hợp tác và chia sẻ: Đây là giá trị xuyên suốt trong môi trường làm việc tại DIMAC. Tại DIMAC, tinh thần này thể hiện trong từng hành động, lời nói và việc làm của tất cả mọi người, luôn sát cánh cùng nhau với nguồn tài nguyên, thông tin được chia sẻ tốt đa để tất cả cùng hoàn thành công việc mà khách hàng đã tin tưởng. 
  • Công bằng: DIMAC đối xử với mọi người một cách công bằng, mà không có sự phân biệt ở bất kỳ khía cạnh nào, như những đồng nghiệp trong Công tyGiải pháp và cách tiếp cận cho bất kỳ vấn đề nào tại DIMAC đều được xác định dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu, hướng đến việc khuyết khích sự phát triển và hoàn thiện con người.
  • Vì người khác và tổ chức: DIMAC là nơi mọi người đều sẽ hành xử trên sự quan tâm đến quyền lợi của công ty và những đồng nghiệp của mình. Nói cách khác, chúng tôi, trước hết là luật sư thành viên, sẵn sàng hy sinh và chia sẻ cho các giá trị chung thay vì sự ích kỷ cá nhân hay nghĩ về chính mình. Điều này sẽ trở thành một tấm gương để tạo động lực cho mọi người khác làm việc ở DIMAC.
  • Tôn trọng sự phân cấp: DIMAC có sự phân cấp rõ ràng về vị trí và tính chịu trách nhiệm của mỗi người phù hợp với khả năng và thời gian làm việc tại Công ty để công việc được giải quyết có hiệu quả nhất. Mỗi người tại DIMAC luôn tôn trọng và hành xử phù hợp với sự phân cấp đó trong mối quan hệ công việc với các đồng nghiệp khác, nhưng sẽ không bị giới hạn về sự sáng tạo, chủ động và tính chịu trách nhiệm yêu cầu cho vị trí của mình. Bất kỳ sự không hợp lý nào về sự phân cấp và chỉ định công việc sẽ được trao đổi và tìm giải pháp để phát triển tối đa khả năng của mỗi cá nhân.