Các giá trị trong công việc

  • Chuyên nghiệp: DIMAC luôn gìn giữ và xây dựng môi trường làm việc thực sự chuyên nghiệp hướng đến khách hàng. Điều này thể hiện thông qua sự cẩn trọng và hoàn hảo trong từng chi tiết của công việc, xử lý các vấn đề của khách hàng và những quyết định khôn ngoan của các luật sư nhằm giải quyết vấn đề bằng một giải pháp tốt nhất. Nó cũng được thể hiện trong cách hành xử thân thiện, nhiệt tình và hết mình của tất cả các mọi người làm việc tại DIMAC hướng đến quyền lợi của khách hàng theo các bước thực hiện công việc được chuẩn hóa.
  • Tích cực: Tích cực là một giá trị cốt lõi của tất cả những ai làm việc tại DIMAC. Tính tích cực của chúng tôi thể hiện ở sự cố gắng để vượt qua mọi vấn đề và khó khăn của ngoại cảnh để hoàn thành công việc của khách hàng một cách tốt nhất. Điều này cũng thể hiện qua phong cách làm việc hàng ngày của tất cả mọi người tại DIMAC, chủ động trong tất cả các công việc và tìm giải pháp cho vấn đề phát sinh trước khi đưa vấn đề lên người quản lý hoặc thông báo cho khách hàng.
  • Vượt trội: DIMAC khao khát đạt tới sự vượt trội. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không chấp nhận chất lượng dịch vụ của chúng tôi ở vị trí thứ hai. Điều này tạo ra động lực to lớn và vô hạn thúc đẩy chúng tôi luôn tiến lên phía trước để đạt một mục tiêu tất cả cùng hướng đến, cụ thể là trở nên xuất sắc trong tất cả các công việc mà chúng tôi hỗ trợ khách hàng, cũng như những hoạt động mà chúng tôi làm việc một cách cống hiến cho xã hội và cộng đồng.
  • Làm việc chăm chỉ, sáng tạo và trách nhiệm: Tại DIMAC, tất cả mọi người không phân biệt vị trí hay thế mạnh chuyên sâu, đều làm việc chăm chỉ, sáng tạo và trách nhiệm với công việc đảm nhiệm với sự chủ động và tích cực cao nhất, đảm bảo thời gian công việc sẽ được hoàn thành sớm nhất và chất lượng công việc hoàn hảo. Mọi người làm việc tại DIMAC, trong mọi hoàn cảnh, sẽ không hề nề hà hay ngại ngần khi được chỉ định xử lý bất kỳ công việc khách hàng nào cần sự hỗ trợ theo nguyên tắc hợp lý và công bằng, cũng như đảm bảo sự cân bằng giữa gia đình và công việc.     
  • Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau: Tại DIMAC, tất cả mọi người làm việc ở đây đều nhận được sự hợp tác và hỗ trợ nhau tối đa từ các thành viên khác trong công việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cụ thể, sau khi đã nỗ lực cao nhất, một thành viên gặp khó khăn, thiếu thông tin hay cần sự hỗ trợ cần thiết khác thì các thành viên khác sẽ cùng với họ chia sẻ và thảo luận để cùng nhau giải quyết vấn đề cho cá nhân đó và toàn nhóm. Điều này đến từ giá trị chia sẻ và hợp tác mà DIMAC đặt nền tảng, giúp cho mọi người nhận được nhiều hơn bởi sự “cho đi” tự nguyện mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.
  • Linh động, sẵn sàng đổi mới và sáng tạo: DIMAC theo đuổi nguyên tắc này trong việc cung cấp dịch vu chuyên nghiệp cho khác hàng, luôn sẵn sàng tìm ra giải pháp cho tất cả các vấn đề pháp lý, dựa trên tinh thần không ngừng sáng tạo. DIMAC khuyến khích và ủng hộ tất cả những người làm việc tại đây tìm các giải pháp, cách giải quyết mới nhanh và hiệu quả hơn có được từ các nguồn lực hiện nay.
  • Tin cậy và trung thực: DIMAC xây dựng sự tin cậy và trung thực trong môi trường công ty cho tất cả những người làm việc tại đây và những đối tác của chúng tôi. Những phẩm chất này cho phép DIMAC đem tới những ý kiến và giải pháp pháp lý nhanh chóng nhưng hiệu quả, dựa trên nhưng thông tin đúng đắn, những ý kiến vì khách hàng với chi phí phù hợp.
  • Tôn trọng năng lực cá nhân: Tất cả các nỗ lực và năng lực thể hiện của bất kỳ thành viên nào tại DIMAC cho công việc của khách hàng đều được công  nhận, đồng thời khuyến khích họ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Mọi sự cố gắng vượt bậc của bất kỳ thành viên nào trong công việc, dù ở bất kỳ vị trí nào, giúp mang lại cho DIMAC danh tiếng, sự tin tưởng của khách hàng và/hoặc những lợi ích hợp pháp khác, nếu có, đều được ghi nhận đầy đủ, chính xác và nhận được sự tưởng thưởng phù hợp của DIMAC. Theo tình hình thực tế và định hướng phát triển, DIMAC cố gắng và cam kết tạo điều kiện tốt nhất giúp bất kỳ cá nhân nào làm việc tại DIMAC phát triển tối đa khả năng, phù hợp với lĩnh vực hay công việc họ yêu thích.Tuy nhiên, bất kỳ sự thể hiện thái quá, để lợi dụng hay nhằm để hưởng lợi cá nhân mà không vì khách hàng hay mục tiêu phát triển chung của DIMAC, gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường làm việc của DIMAC đều không được khuyến khích.
  • Đoàn kết, chung sức, chung lòng: Danh tiếng của DIMAC, ngoài các giá trị khác, còn được xây dựng trên tinh thần tập thể, đoàn kết, cùng chung sức, chung lòng vì sứ mệnh chung. Điều này là một tài sản vô giá của DIMAC có sự đóng góp của tất cả các thành viên. Giá trị này củng cố sự phát triển bền vững của DIMAC và tạo ra một môi trường làm việc gắn bó đối với tất cả. DIMAC tạo điều kiện và khuyến khích mọi người tham gia để trở thành một phần của DIMAC và những công ty khác trong hệ thống sẽ thành lập và vận hành.