Các giá trị mang tính nguyên tắc

  • Minh bạch: DIMAC theo đuổi và gìn giữ nguyên tắc minh bạch, áp dụng cho tất cả các hoạt động định hướng, phát triển, quản lý và tài chính của công ty. Khi đó, tất cả các thông tin, văn bản, quyết định, cách  hành xử quản lý không rõ ràng, nếu có, sẽ được luật sư điều hành và các luật sư thành viên liên quan, trong thời gian sớm nhất có thể, minh thị, làm rõ và giải thích cụ thể theo hướng chi tiết và minh bạch để tất cả những người quản lý đều có đủ thông tin và hiểu được lý do, động lực và/hoặc căn cứ tại sao thông tin, văn bản hay quyết định đó được làm. Trong mọi trường hợp và không có ngoại lệ, việc áp dụng nguyên tắc minh bạch và công khai thông tin chỉ áp dụng cho các vấn đề quản lý nội bộ, trong khi việc bảo mật đối với những công việc của khách hàng vẫn luôn được tuân thủ tuyệt đối và nhất quán.
  • Liêm chính: DIMAC cam kết làm việc và gìn giữ những chuẩn mực cao nhất về đạo đức và nghề nghiệp của một luật sư chuyên nghiệp. Trong trường hợp cần có sự chọn lựa, chúng tôi sẽ luôn chọn những chuẩn mực về đạo đức và nghề nghiệp đã cam kết theo đuổi, thay vì lợi ích ngắn hạn trước mắt.
  • Tận tâm vì khách hàng: DIMAC xem việc phục vụ, giúp khách hàng giải quyết vấn đề hiệu quả và qua đó, mang lại cho khách hàng sự hài lòng cao nhất là trọng tâm trong việc hoạt động của công ty. Do đó, DIMAC sẽ lắng nghe để thấu hiểu những vấn đề của khách hàng và mong đợi của họ trước khi dành tất cả thời gian và công sức để giải quyết nhanh nhất vấn đề đang phát sinh. Tất cả các phản hồi của khách hàng trong và sau khi công việc hoàn tất đều được chúng tôi ghi nhận. Việc khách hàng mong đợi nhiều hơn, ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng hết sức, vẫn sẽ được chú ý để tìm giải pháp hiệu quả nhằm đáp ứng nhiều hơn yêu cầu của khách hàng.
  • Trân trọng và phát triển con người: Tại DIMAC, tất cả những người làm việc tại đây, không có một ngoại lệ nào, đều được đối xử trân trọng như một nguồn lực quý giá của công ty, phù hợp với những giá trị mà chúng tôi đã cam kết. Bất kỳ đóng góp của họ cho sự phát triển của DIMAC trong quá khứ và tương lai cũng đều được ghi nhận với một sự cảm kích cao nhất. Chúng tôi tại đây xây dựng một chương trình dài hạn với mục tiêu rõ ràng, nhằm đào tạo và giúp mọi người phát triển lên một trình độ cao hơn về xử lý công việc cùng với các kỹ năng làm việc cần thiết. Điều này giúp họ, với các phẩm chất độc đáo có sẵn, sẽ làm việc hiệu quả hơn, cũng như phát triển tối đa các thế mạnh của họ một cách cân bằng.    
  • Công bằng và hợp lý: DIMAC luôn gìn giữ sự công bằng và hợp lý trong tất cả các quyết định quản lý của mình, sau khi xem xét mọi các yếu tố và quyền lợi của những người liên quan, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh các chính sách nội bộ của mình, nếu cần thiết, để nguyên tắc này được đảm bảo.
  • Đa dạng nhưng chuyên sâu: DIMAC luôn đa dạng các dịch vụ của mình để có thể hỗ trợ tối đa và mang đến khách hàng sự hài lòng cao nhất. Tuy nhiên, cùng với sự đa dạng, DIMAC không ngừng chuyên nghiệp hóa mỗi lĩnh vực, đảm bảo các công việc này được thực hiện bởi các luật sư có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu.
  • Có trách nhiệm với cộng đồng: Đội ngũ các luật sư của DIMAC luôn chủ động và tích cực trong việc tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng và trong khả năng tốt nhất có thể, DIMAC xác định sẵn sàng cống hiến những nguồn lực của mình trong việc trợ giúp những vấn đề pháp lý cho cộng đồng để giúp môi trường tại đó được tốt hơn.